Vitajte na našich stránkach!

Deep Hole Pull Boring Machine

  • Vyvrtávačka s hlbokými dierami, Vyvrtávačka s valcom TLS2210A/TLS2220B

    Vyvrtávačka s hlbokými dierami, Vyvrtávačka s valcom TLS2210A/TLS2220B

    Stroj je špeciálne používaný na vŕtanie dlhých a tenkých rúr.Prijíma režim spracovania otáčania obrobku (prechádza cez otvor vretena vreteníka) a lišta rezného nástroja je pevná a len pre pohyb posuvu.Pri vyvrtávaní je rezná kvapalina dodávaná z tlakovej hlavy oleja a rezné triesky sú odvádzané dopredu.Posuv rezného nástroja využíva AC servopohon na realizáciu plynulej regulácie rýchlosti.Vreteník využíva viacstupňovú zmenu rýchlosti so širokým rozsahom otáčok.Mechanické blokovacie zariadenie slúži na upnutie tlakovej hlavy oleja a obrobku.